Fagus orientalis

Nederlands:
Kaukasische beuk
Français:
HĂȘtre d'Orient
English:
Oriental beech
Deutsch:
Orientalische Buche
Familie:
Fagaceae
Ziekten en plagen
- wollige beukenstamluis (Cryptococcus fagisuga), vaak gevolgd door bastnecrose veroorzaakt door de schimmel Nectria coccinea
- beukenbladluis (Phyllaphis fagi)
- beukenprachtkever (Agrilus viridis)
Verdraagt snoei
verdraagt snoei, maar reageert minder goed op vormsnoei (bv. knotten)
Aandachtspunten bij het beheer
- kroonvorm is meer opgaand dan bij Fagus sylvatica, met een spitsere kop en een doorgaande, rechte stam
- door de dunne schors gevoelig voor zonnebrand; jonge bomen met een bemantelde stam aanplanten en plots vrijgestelde bomen beschermen met jute of rietmatten
- gering herstellingsvermogen en zeer gevoelig voor veranderingen in de standplaatseigenschappen: bodemverdichting, grondwaterschommelingen, ...
Gebruikelijke teeltwijze
Zaad
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.