Fraxinus americana

Nederlands:
Amerikaanse es
Français:
FrĂȘne blanc
English:
White ash
Deutsch:
Weiss-Esche
Familie:
Oleaceae
Areaal
oostelijk Noord-Amerika
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A

20 - 25 m (tot 40 m in zijn herkomstgebied)

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     

een van de snelst groeiende Amerikaanse loofbomen

Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Kroonvorm
Ovaal

jonge bomen hebben een piramidale kroon, op latere leeftijd eirond

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- oneven geveerd donkergroen blad (30 - 40 , 5 - 7 toegespitst eironde deelblaadjes (gesteeld, gaafrandig tot iets gezaagd aan de top), grijswitte onderzijde
- jonge twijgen kaal donkergroen tot purperbruin, worden in het tweede jaar grijs