Fraxinus angustifolia

Nederlands:
Smalbladige es
Français:
Frêne à feuilles étroites (Frêne du Midi)
English:
Narrow leaved ash
Deutsch:
Schmalblättrige Esche (Quirl-Esche)
Familie:
Oleaceae
Areaal
Zuid-Europa, West-Azië en Noord-Afrika
er zijn drie ondersoorten:
- Fraxinus angustifolia ssp. angustifolia (westen van mediterrane gebied)
- Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa (0ost- en Centraal-Europa en Zuid-Europa oostwaarts van NO-Spanje)
- Fraxinus angustifolia ssp. syriaca (Turkije en oostwaarts tot Iran)

Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte B of Vormboom

15 - 20 m

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     

Kroonvorm
Ovaal
Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
vaak verward met Fraxinus excelsior; onderscheidende kenmerken zijn:
- knoppen bruin tot bruinzwart (zwart bij F. excelsior)
- bladeren smaller, meer lancetvormig
- altijd tweeslachtige bloeiwijzen (ook eenslachtige bomen bij F. excelsior)
- niet-vertakte bloeiwijze en vruchttros (vertakt bij F. excelsior)