Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

Nederlands:
Rode meidoorn
Français:
Épine rouge
English:
Red-thorn
Deutsch:
Echter Rotdorn
Familie:
Rosaceae
Ziekten en plagen
matig gevoelig voor bacterievuur (Erwinia amylovora)
Verdraagt snoei
ja, maar vormt zeer gemakkelijk waterlot, dus geleidelijk aan snoeien, bij voorkeur tijdens het groeiseizoen
Aandachtspunten bij het beheer
omwille van de gevoeligheid voor windworp slechts op beschutte standplaatsen aanplanten
Gebruikelijke teeltwijze
Ent op onderstam
- onderstammen van de soort of van Crataegus monogyna zijn geschikt
- (kans op) onverenigbaarheid met onderstam van Crataegus coccinea
Beschikbaarheid op de markt
Algemeen beschikbaar (in verschillende maten en bij de meeste kwekers)
Wettelijke bepalingen
Volgens de Belgische wetgeving (KB van 23 juni 2008) moeten ziektehaarden van bacterievuur (Erwinia amylovora) opgeruimd worden door de zieke plantendelen weg te snoeien, tot minstens 50 cm onder de zichtbare aantasting. Indien nodig moeten aangetaste planten volledig verwijderd worden. Het snoeihout moet vernietigd worden (niet gecomposteerd of versnipperd).

Om de verspreiding van bacterievuur via de bloesems tegen te gaan, moeten meidoornhagen volgens hetzelfde KB verplicht jaarlijks geschoren worden tussen 1 november en 1 maart
Hout
hard, zwaar hout, verrot matig snel
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.