Larix kaempferi

Nederlands:
Japanse lork
Français:
Mélèze du Japon
English:
Japanese larch
Deutsch:
Japanische Lärche
Familie:
Pinaceae
Areaal
Japan
Type
Conifeer
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A

25 - 30 m

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Kroonvorm
Kegelvormig

spitse, breed kegelvormige kroon met horizontaal afstaande takken

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- twijgen roodbruin en licht behaard, soms berijpt
- knoppen op kortloten
- naalden (2 - 3,5 cm) blauwgroen tot donkergroen, in bundels van 40 - 50 bijeen, iets breder dan van Larix decidua
- kegelschubben met naar buiten (of zelfs naar beneden) gebogen toppen (onderscheid met Larix decidua)
- hij bloeit reeds midden maart, vroeger dan de Europese lork