Malus 'Golden Hornet'

Nederlands:
-
Fran├žais:
-
English:
-
Deutsch:
-
Familie:
Rosaceae
Ziekten en plagen
matig gevoelig voor schurft (Venturia inaequalis)
Verdraagt snoei
(sterke) snoei geeft doorgaans veel vorming van waterlot
Hinderlijke eigenschappen
overvloedige vruchtdracht
Gebruikelijke teeltwijze
Ent op onderstam
- onderstammen van Malus domestica, Malus sylvestris 'Bittenfelder' en MM111 zijn geschikt
- (kans op) onverenigbaarheid met onderstam M9
Beschikbaarheid op de markt
Algemeen beschikbaar (in verschillende maten en bij de meeste kwekers)
Wettelijke bepalingen
Malus is een mogelijke waardplant voor bacterievuur (Erwinia amylovora). Volgens de Belgische wetgeving (KB van 23 juni 2008) moeten ziektehaarden van bacterievuur opgeruimd worden door de zieke plantendelen weg te snoeien, tot minstens 50 cm onder de zichtbare aantasting. Indien nodig moeten aangetaste planten volledig verwijderd worden. Het snoeihout moet vernietigd worden (niet gecomposteerd of versnipperd).
Hout
- bruinrood kernhout, breed grijsrood spinthout
- verspreidporig en hard hout, vage jaarringgrenzen
- verrot snel
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.