Malus hupehensis

Nederlands:
-
Fran├žais:
-
English:
-
Deutsch:
-
Familie:
Rosaceae
Ziekten en plagen
gezonde boom
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Wettelijke bepalingen
Malus is een mogelijke waardplant voor bacterievuur (Erwinia amylovora). Volgens de Belgische wetgeving (KB van 23 juni 2008) moeten ziektehaarden van bacterievuur opgeruimd worden door de zieke plantendelen weg te snoeien, tot minstens 50 cm onder de zichtbare aantasting. Indien nodig moeten aangetaste planten volledig verwijderd worden. Het snoeihout moet vernietigd worden (niet gecomposteerd of versnipperd).
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.