Mespilus germanica

Nederlands:
Mispel
Français:
Néflier
English:
Common wild medlar
Deutsch:
Echte Mispel (Deutsche Mispel)
Familie:
Rosaceae
Aandachtspunten bij het beheer
bijzonder hittebestendig
Gebruikelijke teeltwijze
Ent op onderstam
- onderstammen van de soort of van Crataegus monogyna zijn geschikt
- (kans op) onverenigbaarheid op onderstam van Malus domestica/sylvestris of Pyrus communis/pyraster
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Wettelijke bepalingen
Mespilus is een mogelijke waardplant voor bacterievuur (Erwinia amylovora). Volgens de Belgische wetgeving (KB van 23 juni 2008) moeten ziektehaarden van bacterievuur opgeruimd worden door de zieke plantendelen weg te snoeien, tot minstens 50 cm onder de zichtbare aantasting. Indien nodig moeten aangetaste planten volledig verwijderd worden. Het snoeihout moet vernietigd worden (niet gecomposteerd of versnipperd).
Cultivars
Er zijn diverse cultivars geselecteerd op de grootte van de vruchten
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.