Ostrya carpinifolia

Nederlands:
Europese hopbeuk
Français:
Charme-houblon
English:
European hop hornbeam
Deutsch:
Gemeine Hopfbuche
Familie:
Betulaceae
Areaal
Zuid-Europa, Klein-Azië
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte B

14 - 16 m (tot 20 m in zijn herkomstgebied)

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     

Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Kroonvorm
Rond

als jonge boom kegelvormig, later rondere kroon met breed afstaande zijtakken

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Onderscheidende determinatiekenmerken
- eirond tot ovaal blad (5 - 13 cm) met dubbel gezaagde bladrand
- jonge twijgen kaal en olijfgroen

Onderscheid met haagbeuk (Carpinus betulus):
- fijn geschubde schors op latere leeftijd
- knoppen meer afstaand
- aantal zijnerven duidelijk gevorkt

Onderscheid met Ostrya virginiana:
- twijgen niet bedekt met klierharen
- bladeren hebben meer nerven