Acer campestre

Nederlands:
Veldesdoorn (Spaanse aak)
Français:
Érable champêtre
English:
Field maple
Deutsch:
Feldahorn
Familie:
Aceraceae
Ziekten en plagen
Jonge planten zijn gevoelig voor meeldauw
Verdraagt snoei
Verdraagt zeer goed snoei, kan zonder problemen als hakhout, haag of vormboom beheerd worden.
Aandachtspunten bij het beheer
Gezien de onregelmatige kroon worden voor (gelijkvormige) lijnbeplantingen het best selecties gebruikt.
Gebruikelijke teeltwijze
Zaad
Genetische variatie zorgt voor mogelijke variatie in kenmerken (herfstkleur, kurklijsten, ...)
Beschikbaarheid op de markt
Algemeen beschikbaar (in verschillende maten en bij de meeste kwekers)
Cultivars
- Acer campestre 'Elsrijk': goede, breed kegelvormige kroon; klein donkergroen blad; weinig gevoelig voor meeldauw
- Acer campestre 'Queen Elizabeth': ovale tot eironde kroon; donkergroen blad; enigszins meeldauwgevoelig op jonge leeftijd
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Bosbeheer
Zeer geschikt voor onderetage in bossen en voor bosranden.
Gesubsidieerd via het Bosdecreet
Ja, deze boom is gesubsidieerd via het Bosdecreet.
Klik hier voor meer informatie.
Geschikt voor houtproductie
Ja, deze boom is geschikt voor houtproductie.

brandhoutproductie als hakhout of knotboom