Aesculus hippocastanum

Nederlands:
Witte paardenkastanje
Français:
Marronnier commun
English:
Common horse chestnut
Deutsch:
Gewöhnliche Rosskastanie
Familie:
Hippocastanaceae
Areaal
Balkan: Noord-Griekenland, Macedonië, delen van Albanië, Servië, Bulgarije
Vaak onterecht in Azië gesitueerd (tot in de Himalaya)

Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A of Vormboom

20 - 30 m

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   

Heeft een diepgaande hoofdwortel met vele stevige vertakkingen

Kroonvorm
Rond

Brede golvende kroon met een korte stevige stam vormt veel zware vertakkingen.

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Onderscheidende determinatiekenmerken
Vijf- tot zeventallig handvormig blad; dikke bruine knoppen zijn in het voorjaar zeer kleverig