Phellodendron amurense

Nederlands:
Amoer kurkboom
Français:
Phellodendron de l'amour (Arbre liège de Chine)
English:
Amur cork tree
Deutsch:
Amur-Korkbaum
Familie:
Rutaceae
Areaal
stroomgebied van de Amoer (Mantsjoerije, Noordoost-China, Oost-Mongolië, Noord-Korea)
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
2e grootte

6 - 12 m (tot 15 m in zijn herkomstgebied)

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     

Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Kroonvorm
Vaasvormig

- breed waaiervormige, platte kroon
- lage vertakking met afstaande gesteltakken

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- oneven geveerd blad (25 - 40 cm) met 5 - 11 lang eirond tot ovale deelblaadjes (5 - 10 cm) met een toegespitste bladtop
- bovenzijde glanzend groen, onderzijde blauwgroen en met uitzondering van de hoofdnerf bijna kaal
- jonge twijgen dik en geelbruin, oudere takken krijgen een kurklaag

Onderscheid met Phellodendron japonicum:
- doorgaans iets groter
- dikke, kurkachtige schors
- bladeren niet volledig donsachtig behaard op onderzijde (wel bij P. japonicum)
- minder deelblaadjes: 5 - 11 ipv 9 - 15 voor P. japonicum

Onderscheid met Tetradium:
- knoppen verborgen onder bladsteel