Platanus orientalis

Nederlands:
Oosterse plataan
Français:
Platane d'Orient
English:
Oriental plane tree (Chennar tree)
Deutsch:
Orientalische Platane
Familie:
Platanaceae
Areaal
Zuidoost-Europa, Klein-Azië
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A of Vormboom

30 - 35 m

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   

Als de bodem het toelaat, vormen platanen een diepgaand wortelstelsel.

Kroonvorm
Rond

breed ovale kroon, op latere leeftijd gaan de takken doorhangen, waardoor een ronde kroon ontstaat

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- diep ingesneden handdelig blad met 5 - 7 scherp getande lobben, de middenlob is langer dan breed
onderscheid met Platanus x hispanica/Platanus occidentalis:
- dieper ingesneden blad met meer lobben
- vruchten geclusterd (3 - 6) aan één lange steel
- knoestige stam