Populus alba

Nederlands:
Witte abeel
Fran├žais:
Peuplier blanc
English:
White poplar
Deutsch:
Silberpappel (Weisspappel)
Familie:
Salicaceae
Ziekten en plagen
- variabele gevoeligheid voor bacteriekanker (Xanthomonas populi): veroorzaakt bastkanker, wat tot het afsterven van takken of zelfs de hele boom kan leiden
- wilgenhoutrups (Cossus cossus): vooral bij bomen met schade aan de stamvoet (bv. maaischade)
Verdraagt snoei
ja, kan ook zeer goed als hakhout beheerd worden
Aandachtspunten bij het beheer
vormt veel wortelopslag
Gebruikelijke teeltwijze
Zaad
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Cultivars
- Populus alba 'Nivea': vooral in de jeugd opvallend witte twijgen en bladonderzijde
- Populus alba 'Pyramidalis' (syn. 'Bolleana'): als jonge boom zuilvormig, later breed kegelvormig, zeer gevoelig voor bacteriekanker
- Populus alba 'Raket': kruising tussen de soort en de cultivar 'Pyramidalis', breed kegelvormig, zeer gevoelig voor bacteriekanker
Hout
- geelbruine tot roodachtige kern
- verspreidporig hout
- lage duurzaamheid, verrot snel
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Geschikt voor houtproductie
Ja, deze boom is geschikt voor houtproductie.