Populus nigra

Nederlands:
Zwarte populier
Français:
Peuplier noir
English:
Black poplar
Deutsch:
Schwarz-Pappel
Familie:
Salicaceae
Areaal
Europa, West-Azië en Noord-Afrika
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A of Vormboom

30 m

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Kroonvorm
Rond

- variabele, meestal brede kroonvorm
- doorgaans breed kegelvormig tot vrijwel rond

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- driehoekig tot ruitvormig glanzend donkergroen blad, spits gepunt
Onderscheid met Populus x canadensis:
- jonge scheuten geelbruin en kaal, meestal rond (soms hoekig), altijd zonder lijsten (hoekig en met lijsten bij Populus x canadensis)