Populus nigra

Nederlands:
Zwarte populier
Fran├žais:
Peuplier noir
English:
Black poplar
Deutsch:
Schwarz-Pappel
Familie:
Salicaceae
Ziekten en plagen
- weinig gevoelig voor bacteriekanker (Xanthomonas populi): bastkanker die kan leiden tot het afsterven van takken
- gevoelig voor bladvlekkenziekte (Marssonina brunnea): bladschimmel die zorgt voor een vervroegde bladval
- gevoelig voor roest (Melampsora larici-populina): bladschimmel die zorgt voor een vervroegde bladval
Aandachtspunten bij het beheer
zeer gevoelig voor uitdroging de eerste jaren na aanplant
Gebruikelijke teeltwijze
Stek
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Cultivars
- Populus nigra 'Italica': Italiaanse populier, hoge, smal zuilvormige kroon, vaak gebruikt als windsingel rond boerderijen, vormt veel dood hout, beperkte levensduur
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Geschikt voor houtproductie
Ja, deze boom is geschikt voor houtproductie.