Populus nigra

Nederlands:
Zwarte populier
Français:
Peuplier noir
English:
Black poplar
Deutsch:
Schwarz-Pappel
Familie:
Salicaceae
Natuurlijke standplaats
De zwarte populier is een typische soort van zachthout-ooibossen, bossen die vroeger van nature voorkwamen langs oevers van dynamische rivieren. Daarom zijn de relicten nu nog te vinden in de valleien van de IJzer, Dender, Schelde en Maas. De Grensmaas is de enige rivier in Vlaanderen waar de natuurlijke rivierdynamiek opnieuw wordt hersteld en waar oeverbanken en grindbanken voorkomen die spontaan door populier kunnen worden gekoloniseerd.
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

- geschikt voor alle bodemtypes
- indien voldoende water aanwezig, groeit de boom goed op zowel arme grind en zandgrond als rijkere klei en leembodems
(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     

voorkeur voor vochtige bodems
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.

kalkrijke bodems worden zeer goed verdragen
Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

verdraagt geen verharding
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Lichtboomsoort