Populus tremula

Nederlands:
Ratelpopulier (Trilpopulier)
Français:
Peuplier tremble
English:
(European) Aspen
Deutsch:
Zitter-Pappel (Espe)
Familie:
Salicaceae
Areaal
Europa, Azië
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A of Vormboom

25 - 30 m

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Kroonvorm
Ovaal

variabele kroonvorm, kegelvormig tot ovaal

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- breed eirond tot rond blad (3 - 8 cm), donkergroen met lichtere onderzijde, bladrand golvend tot enigszins grof getand; loopt laat uit en blijft lang hangen
- knoppen en jonge twijgen aanvankelijk behaard, later kaal en glanzend donkerbruin
- bladsteel lang en zijdelings afgeplat