Prunus avium

Nederlands:
Boskers (Zoete kers)
Français:
Merisier (Cerisier sauvage)
English:
Mazzard cherry (Gean)
Deutsch:
Süss-Kirsche
Familie:
Rosaceae
Ziekten en plagen
- gomziekte (Pseudomonas mors-prunorum): bacterieziekte waardoor takken kunnen afsterven (vooral op bodems met een hoge grondwaterstand en op sterk bemeste bodems )
Verdraagt snoei
ja, maar niet in de winter snoeien omwille van het risico op loodglansaantasting (Chondrostereum purpureum)
Aandachtspunten bij het beheer
- takken groeien vaak in takkransen
- bij begeleidingssnoei moeten niet enkel de onderste takkransen weggenomen worden, maar vooral steile, groeikrachtige takken in hogere takkransen
Gebruikelijke teeltwijze
Zaad of ent op onderstam
- onderstammen van de soort en van Prunus 'Colt' zijn geschikt
- (kans op) onverenigbaarheid met onderstam van Prunus cerasifera (zure kers)

- zaailingen van Prunus avium worden vaak als onderstam gebruikt voor andere soorten
Beschikbaarheid op de markt
Algemeen beschikbaar (in verschillende maten en bij de meeste kwekers)
Cultivars
- Prunus avium 'Landscape bloom': goed doorgaande stam en breed piramidale kroon, lilchte vertakking
- Prunus avium 'Plena': gevulde, hangende witte bloemen
Hout
- smal spinthout, geelwit tot roodachtig wit; geelbruin kernhout, roodachtig tot goudbruin verkleurend aan de buitenlucht
- halfringporig, met duidelijk zichtbare jaarringgrenzen
- hard en matig zwaar hout, verrot matig snel

- zeer kostbaar hout voor meubels en fineer
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Bosbeheer
- extreme lichtboomsoort, dus dunningscyclus inkorten tot 4 - 6 jaar, de kroon van de toekomstbomen moet steeds in het licht staan
- om takvrije stammen te verkrijgen (en dus noestvrij hout) is regelmatige snoei onontbeerlijk
Geschikt voor houtproductie
Ja, deze boom is geschikt voor houtproductie.