Fagus sylvatica

Nederlands:
Gewone beuk
Français:
HĂȘtre commun
English:
Common beech
Deutsch:
Gemeine Buche
Familie:
Fagaceae
Ziekten en plagen
- Beukenbladluis (Phyllaphis fagi): bladluis die misvormingen aan het jonge blad kan veroorzaken (geen groot probleem, vooral een verlies aan sierwaarde)
- Wollige beukenwolluis (Cryptococcus fagisuga): kleine luisjes op stam en takken, bedekt met een vlokkerige waslaag; komt vaak samen voor met de schimmel die bastnecrose van beuk veroorzaakt (Nectria coccinea), wat kan leiden tot aftakeling en uiteindelijk afsterven van de boom
- Reuzenzwam (Meripilus giganteus): parasitaire houtrotschimmel die zeer agressief kan zijn in beuk; zorgt voor een verhoogd risico op windworp
- Echte tonderzwam (Fomes fomentarius): parasitaire houtrotschimmel, vooral zwakteparasiet op oude, aftakelende beuken
Verdraagt snoei
beuk verdraagt enige snoei, maar heeft een slechte regeneratie van de kroon. [LIT: 5]
Aandachtspunten bij het beheer
- vormt vaak plakoksels, dus vraagt een zorgvuldige begeleidingssnoei
Gebruikelijke teeltwijze
Zaad
Vermeerdering door zaad zorgt voor variabele eigenschappen
Beschikbaarheid op de markt
Algemeen beschikbaar (in verschillende maten en bij de meeste kwekers)
Cultivars
- Fagus sylvatica 'Aspleniifolia': varenbeuk, met diep ingesneden blad
- Fagus sylvatica 'Atropunicea': groepeert alle bruine of rode beuken die geselecteerd zijn uit zaailingen (variabel van kleur en habitus)
- Fagus sylvatica' Dawyck': zuilvormige beuk, vormvast
- Fagus sylvatica 'Pendula': brede treurbeuk, de takken hangen in brede bogen af
- Fagus sylvatica 'Zlatia': groengeel blad (waarschijnlijk F. x moesiaca, een hybride tussen F. sylvatica en F. orientalis)
Hout
Beuken is een houtsoort die een zeer brede toepassing kent voor producten waar de duurzaamheid van het hout geen rol speelt (duurzaamheidsklasse 5), het hout laat zich ook prima buigen.
keukengerei (snijplanken, lepels, ijsstokjes)
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Bosbeheer
- Beuk is een climaxboomsoort
- voordeel van beukenverjonging onder scherm: fijn betakt, horizontale takinplanting, sterke stimulatie apicale groei. Bij bv. bebossing met beuk (dus vol licht) zie je vaak scherpe takhoeken en een veel tragere stamreininging (dan bij een zelfde dichtheid verjonging onder scherm)
- kans op roodverkerning (marktwaarde veel lager dan bleke beuk) zeer hoog vanaf 120jaar, dus oogst van kwaliteitshout liefst zo vlug mogelijk
Gesubsidieerd via het Bosdecreet
Ja, deze boom is gesubsidieerd via het Bosdecreet.
Klik hier voor meer informatie.
Geschikt voor houtproductie
Ja, deze boom is geschikt voor houtproductie.