Fagus sylvatica

Nederlands:
Gewone beuk
Français:
Hêtre commun
English:
Common beech
Deutsch:
Gemeine Buche
Familie:
Fagaceae
Natuurlijke standplaats
Hij is gevoelig voor windworp en voor bodemverdichting wegens zijn oppervlakkig wortelstelsel. Hij verlangt een min of meer kalkrijke, humusrijke en leemhoudende bodem die voldoende vochtig is. Maar ook op armere standplaatsen groeit hij behoorlijk. Hij mijdt natte standplaatsen, kleibodems en zeer arme droge zandbodems. De Beuk heeft snel last van een te hoge grondwaterstand maar ook een lang aanhoudende droogte kan fataal zijn.
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

voorkeur voor niet te natte, goed doorlatende, humusrijke bodem
(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     

ongeschikt voor zeer natte of zeer droge bodems
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.

pH-indifferent
Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

Beuk is gevoelig voor verdichting en absoluut niet geschikt voor gebruik in verharding.
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

door het oppervlakkige wortelgestel relatief gevoelig voor windworp
Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Schaduwboomsoort