Quercus dentata

Nederlands:
Japanse keizereik
Français:
Chêne denté
English:
Daimyo oak
Deutsch:
Japanische Kaiser-Eiche (Daimyo-Eiche)
Familie:
Fagaceae
Areaal
Japan, Korea, Noord- en West-China
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte B

8 - 15 m (tot 30 m in zijn herkomstgebied)

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     

Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Kroonvorm
Rond
Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- omgekeerd eirond, grof ondiep gelobd tot golvend, donkergroen blad (15 - 30 cm)
- onderzijde lichter groen en fluwelig behaard
- dikke twijgen grijs behaard, later kaal