Quercus frainetto

Nederlands:
Hongaarse eik
Français:
ChĂȘne de Hongrie
English:
Hungarian oak (Italian oak)
Deutsch:
Ungarische Eiche
Familie:
Fagaceae
Areaal
Zuidoost-Europa, Balkan, Noord-Turkije
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A

20 - 25 m (tot 40 m in zijn herkomstgebied)

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     

Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Kroonvorm
Ovaal

schuin opgaande, lage vertakking, soms met hangende uiteinden

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
omgekeerd eirond, regelmatig diep gelobd, donkergroen blad (10 - 20 cm lang, 7 - 12 cm breed), lobben op hun beurt gelobd of stomp getand