Quercus petraea

Nederlands:
Wintereik
Français:
Chêne sessile (Chêne rouvre)
English:
Sessile oak
Deutsch:
Wintereiche
Familie:
Fagaceae
Areaal
west-, midden- en zuidoost-Europa, Klein-Azië
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A of Vormboom

25 - 30 m (tot 40 m)

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   
Kroonvorm
Rond

- bij jongere bomen eironde, later ronde kroon met opgaande takken
- regelmatiger van vorm dan bij Quercus robur

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
Er zijn veel overeenkomsten met de Zomereik, maar ook enkele duidelijke verschilpunten:

Blad
- duidelijk gesteeld (steel 10 - 20 mm), ongesteelde eikels
- lobben groter en regelmatiger (blad 8 - 15 cm)
- loopt twee weken later uit dan Zomereik

Bloeiwijze
De vrouwelijke bloemen zitten met 2 tot 6 bij elkaar en zijn niet of uiterst kort gesteeld.

Vrucht
De eikels zijn zittend, éénjarig, hebben geen ribbels en zijn vaak kleiner en korter. Goede zaadjaren zijn eerder zeldzaam.

Twijgen en knoppen
De twijgen zijn grijs, kaal of bij uitlopen licht behaard. De knoppen zijn langwerpig, spits en met fijne donsharen bezet.

Schors
De schors van oude bomen is fijner en regelmatiger gegroefd dan die van de Zomereik.

Er bestaat een natuurlijke hybride tussen zomer- en wintereik: Quercus x rosacea Bechst. (of Q. x hybrida Bechst.). Deze is zeer variabel en vertoont kenmerken van beide ouders. De hybride komt in het wild samen met de ouders voor.