Robinia pseudoacacia

Nederlands:
Valse acacia
Français:
Robinier (Faux-Acacia)
English:
Black locust
Deutsch:
Falsche Akazie
Familie:
Fabaceae
Areaal
westen van Verenigde Staten
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A of Vormboom

20 - 25 m

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   

vormt naast oppervlakkige ook dieper gaande wortels

Kroonvorm
Ovaal

onregelmatige kroon

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- oneven geveerd blad (20 - 30 cm), 9 - 19 ovale gaafrandige deelblaadjes (1,5 - 4,5 cm)
- steunblaadjes zijn geëvolueerd tot scherpe doornen (ca. 3 cm)