Robinia pseudoacacia

Nederlands:
Valse acacia
Français:
Robinier (Faux-Acacia)
English:
Black locust
Deutsch:
Falsche Akazie
Familie:
Fabaceae
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

-vweinig eisend, maar voorkeur voor lichtere bodems
- op rijkere bodems vaak last van takbreuk door snelle groei
(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     

voorkeur voor goed gedraineerde grond
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.


Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

verdraagt verharding , wel last van wortelopdruk
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

weinig gevoelig volgens , gevoelig voor
Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

vooral jonge bomen zijn gevoelig voor omwaaien door de sterke kroonontwikkeling en de nog geringe verankering
Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

vooral op rijkere bodems gevoelig voor takbreuk
Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Lichtboomsoort