Salix caprea

Nederlands:
Boswilg
Familie:
Salicaceae
Natuurlijke standplaats
De bodem mag niet te voedselarm zijn, zijn voorkomen lijkt verder vooral beperkt te zijn door de concurrentie met grotere en langer levende bomen en struiken. Hij is dan ook zeer algemeen in Vlaanderen.
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.
Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   
Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Lichtboomsoort