Tilia platyphyllos

Nederlands:
Zomerlinde (Grootbladige linde)
Français:
Tilleul à grandes feuilles
English:
Large-leafed lime
Deutsch:
Sommer-Linde
Familie:
Tiliaceae
Areaal
Europa
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A of Vormboom

30 - 35 m (occasioneel tot 40 m)

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   
Kroonvorm
Ovaal

breed eironde tot ronde kroon met afgeronde top, zware, onregelmatige stam met zware, lage en afhangende gesteltakken

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- scheef hartvormig blad (6 - 12 cm), toegespitste top, scheef hartvormige bladvoet, scherp gezaagde bladrand
- donkergroene bovenzijde, kaal of zacht behaard, onderzijde lichter groen en blijvend zacht behaard (vooral op midden- en zijnerven)

Onderscheid met Tilia cordata (opgepast! Er bestaan veel hybriden met intermediaire eigenschappen):
- blad is groter en loopt 14 dagen vroeger uit; onderzijde blad zacht behaard, met witte toefjes in de nerfoksels; nerven van de derde orde van onderen sterk uitspringend
- bloemen per 3 - 5 bijeen (5 - 10 bij Tilia cordata) in hangende tuilen (opstaand bij Tilia cordata)
- nootjes met duidelijk 3 to 5 uitspringende ribben
- de éénjarige twijgen zijn in de zomer nog dicht behaard
- de knoppen bezitten 3 grote schubben