Tilia x europaea

Nederlands:
Hollandse linde
Français:
Tilleul intermédiaire
English:
Common European lime
Deutsch:
Holländische Linde (Gemeine Linde)
Ouders:
Tilia cordata, Tilia platyphyllos
Familie:
Tiliaceae
Areaal
Natuurlijk voorkomende hybride in het overlappend areaal van beide ouders
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A of Vormboom

30 - 40 m

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   
Kroonvorm
Kegelvormig

- variabele, breed piramidale kroonvorm
- zware stam met stevige opgaande gesteltakken en afstaande zijtakken

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
variabele kenmerken, intermediair tussen beide ouders