Ulmus 'Columella'

Nederlands:
-
Fran├žais:
-
English:
-
Deutsch:
-
Ouders:
gemengde origine, o.a. Ulmus glabra 'Exoniensis', Ulmus wallichiana, Ulmus minor
Familie:
Ulmaceae
Areaal
Deze cultivar heeft geen natuurlijk verspreidingsgebied, het is een kruising
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte B

15 - 20 m

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     

groeit trager dan de cultivars Ulmus x hollandica 'Belgica' en Ulmus 'Dodoens'

Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering

Kroonvorm
Zuilvormig

slanke, zuilvormige, losse kroon

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         

nog jonge cultivar (1988), op latere leeftijd mogelijk breder

Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
omgekeerd eirond, donkergroen, gekroesd blad (6 - 10 cm), vaak gedraaid