Populus x canadensis 'Marilandica'

Nederlands:
-
Fran├žais:
-
English:
-
Deutsch:
-
Ouders:
Populus deltoides, Populus nigra
Familie:
Salicaceae
Ziekten en plagen
- weinig gevoelig voor bacteriekanker (Xanthomonas populi): bastkanker die kan leiden tot het afsterven van takken
- zeer gevoelig voor bladvlekkenziekte (Marssonina brunnea): bladschimmel die zorgt voor een vervroegde bladval
- tamelijk gevoelig voor roest (Melampsora larici-populina): bladschimmel die zorgt voor een vervroegde bladval
Hinderlijke eigenschappen
- wortelopdruk van verharding
- soms overvloedige productie van zaadpluis
Gebruikelijke teeltwijze
Stek
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Hout
- matig sterk, zacht en niet duurzaam hout
- gebruikt als schilfineer voor multiplex, lucifers en voedingsverpakkingsmateriaal en als vezelhout voor de productie van spaanplaat
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Geschikt voor houtproductie
Ja, deze boom is geschikt voor houtproductie.