Populus x canadensis 'Marilandica'

Nederlands:
-
Français:
-
English:
-
Deutsch:
-
Ouders:
Populus deltoides, Populus nigra
Familie:
Salicaceae
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

voorkeur voor open, voedselrijke bodems
(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     

voorkeur voor vochtige bodems, maar stagnerend grondwater of fluctuerende grondwaterstanden worden slecht verdragen , een natte standplaats in de winter (bv. door overstromingen) wordt doorgaans goed verdragen
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.

kalkrijke bodems worden zeer goed verdragen , een van de beste populieren voor kalkrijke bodems volgens
Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

verdraagt verharding , maar drukt ze wel op
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

oudere populieren kunnen last hebben van takbreuk
Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Lichtboomsoort