Populus x canescens 'De Moffart'

Nederlands:
-
Français:
-
English:
-
Deutsch:
-
Ouders:
Populus alba, Populus tremula
Familie:
Salicaceae
Areaal
Een cultivar heeft geen natuurlijk verspreidingsgebied, de soort komt van nature voor in het overlappende areaal van beide ouders (Zuid- en Midden-Europa, Klein-Azië)
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A

20 - 25 m

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   

vormt afhankelijk van de bodem zowel oppervlakkige als diepgaande wortels

Kroonvorm
Kegelvormig

jonge bomen met rechte stam en regelmatige, dichte vertakking; later breed piramidale kroon

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- lijkt sterk op Populus alba
- bladeren intermediair tussen beide ouders
- driehoekig tot eivormig, glanzend donkergroen blad (5 - 12 cm), grijze viltig behaarde onderzijde en grof getande tot gelobde rand, loopt vroeg uit
- jonge twijgen en knoppen grijsviltig