Populus x canescens 'Honthorpa'

Nederlands:
-
Français:
-
English:
-
Deutsch:
-
Ouders:
Populus alba, Populus tremula
Familie:
Salicaceae
Areaal
Een cultivar heeft geen natuurlijk verspreidingsgebied, de soort komt van nature voor in het overlappende areaal van beide ouders (Zuid- en Midden-Europa, Klein-Azië)
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
1e grootte A

20 - 25 m

Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   

vormt afhankelijk van de bodem zowel oppervlakkige als diepgaande wortels

Kroonvorm
Kegelvormig

- smal piramidale kroon op jonge leeftijd, op latere leeftijd breder
- steil opgaande takken en rechte stam

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
- driehoekig tot eivormig, dof groen blad (5 - 12 cm) met een spitse top, grijze viltig behaarde onderzijde en gelobde rand, loopt laat uit