Populus x canescens 'Honthorpa'

Nederlands:
-
Français:
-
English:
-
Deutsch:
-
Ouders:
Populus alba, Populus tremula
Familie:
Salicaceae
Ziekten en plagen
- gevoelig voor bacteriekanker (Xanthomonas populi): bastkanker die kan leiden tot het afsterven van takken
- weinig gevoelig voor roest (Melampsora larici-populina): bladschimmel die zorgt voor een vervroegde bladval
- bij koud en nat weer kunnen scheuten afsterven door blad- en twijgziekte (Venturia macularis)
Hinderlijke eigenschappen
indien geënt op Populus alba veel vorming van wortelopslag
Gebruikelijke teeltwijze
Stek of ent op onderstam
- enten op onderstam van Populus alba (ev. 'Raket')
- (kans op) onverenigbaarheid op onderstam Populus x canadensis ('Robusta')
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Hout
lichtbruine tot groenbruine kern
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Geschikt voor houtproductie
Ja, deze boom is geschikt voor houtproductie.