Populus x canescens 'Honthorpa'

Nederlands:
-
Français:
-
English:
-
Deutsch:
-
Ouders:
Populus alba, Populus tremula
Familie:
Salicaceae
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

- weinig eisend, voorkeur voor vruchtbare bodem, maar groeit ook op minder vruchtbare bodems
- verdraagt geen venige bodem
(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     

- voorkeur voor vochtige bodems, maar stagnerend grondwater of fluctuerende grondwaterstanden worden slecht verdragen, een natte standplaats in de winter (bv. door overstromingen) wordt doorgaans goed verdragen
- groeit ook op drogere bodems
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.

Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

- verdraagt verharding , maar enkel als hij op eigen wortel staat (en niet geënt op Populus alba)
- drukt verharding wel op
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Lichtboomsoort