Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Nederlands:
Bolacacia
Français:
Acacia boule
English:
-
Deutsch:
Kugel-Robinie
Familie:
Fabaceae
Areaal
Een cultivar heeft geen natuurlijk verspreidingsgebied, de kaart toont het verspreidingsgebied van de soort (Robinia pseudoacacia)
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
3e grootte of Vormboom

5 - 6 m

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Bewortelingstype
Eerder diepwortelend Eerder vlakwortelend
   
Kroonvorm
Afgeplat bolvormig

als de boom niet gesnoeid wordt (wat de bedoeling is van deze cultivar), dan ontwikkelt de boom een brede, schermvormige kroon.

Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Onderscheidende determinatiekenmerken
- takken ongedoornd
- altijd op onderstam geënt
- blad en deelblaadjes groter dan bij de soort