Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Nederlands:
Bolacacia
Fran├žais:
Acacia boule
English:
-
Deutsch:
Kugel-Robinie
Familie:
Fabaceae
Ziekten en plagen
mogelijk aantasting door Verticilium-verwelkingsziekte op natte en rijke bodems
Verdraagt snoei
verdraagt snoei, maar wordt foutief vaak elk jaar gesnoeid of geknot. Het punt van deze cultivar is net dat hij zonder te snoeien een ronde kroon ontwikkelt.
Gebruikelijke teeltwijze
Ent op onderstam
er zijn onder deze naam meerdere types in de handel, die niet allemaal even kwaliteitsvol zijn
Beschikbaarheid op de markt
Algemeen beschikbaar (in verschillende maten en bij de meeste kwekers)
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.