Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Nederlands:
Bolacacia
Français:
Acacia boule
English:
-
Deutsch:
Kugel-Robinie
Familie:
Fabaceae
Inheems in Vlaanderen
Neen, deze boom is niet inheems in Vlaanderen.
Autochtoon plantmateriaal beschikbaar?
Nee, er is geen autochtoon plantmateriaal beschikbaar.
Meer informatie over Autochtone bomen en struiken vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos
Dominante verjonging
Ja, deze soort kan dominant verjongen.
Robinia pseudoacacia staat op Bijlage 2 in de Gedragscode voor gebruik van invasieve planten in België (zie hieronder). Dit betekent dat Robinia pseudoacacia nog mag verkocht en aangeplant worden, maar met de nodige voorzichtigheid in de buurt van biotopen waar hij invasief kan worden: droge en rotsachtige milieus, droge en kalkrijke graslanden, zinkweides.

Op basis van de lijst invasieve planten in België werd in overleg met de groensector een Gedragscode ontwikkeld. In deze Gedragscode zijn de invasieve planten ingedeeld in een consensuslijst (Bijlage I) en Bijlage II.

De consensuslijst omvat alle invasieve soorten (inclusief cultivars en variëteiten) waarover met de groensector tijdens de rondetafelgesprekken een unaniem akkoord werd bereikt om de verkoop/aanplant stop te zetten. De meeste soorten van de consensuslijst zijn wijdverspreid en hebben een sterk negatief effect op de biodiversiteit zoals Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers, grote waternavel,... Op deze lijst staan 28 soorten, die ongeveer 50% van alle invasieve plantensoorten in België vertegenwoordigen.

De overige invasieve planten zijn opgenomen in Bijlage II, hierin zijn de soorten opgenomen waarvan hun impact in België gering is of de soorten die enkel in zeer specifieke natuurlijke milieus invasief worden. Deze soorten kunnen, mits in acht name van enkele voorzorgsmaatregelen/aanbevelingen betreffende aanplant/onderhoud (rhizoombegrenzer, verwijderen bloemen voor zaadzetting), toegepast worden. Bij aanplant wordt aanbevolen om deze planten niet in de buurt van gevoelige biotopen, waar ze invasief kunnen worden, te plaatsen.

Voor meer informatie zie www.alterias.be
Bladvertering
Snel Traag
   
Vruchten eetbaar voor dieren
Neen, deze boom heeft geen voor dieren eetbare vruchten.
Ecologische informatie
- leeft samen met stikstoffixerende wortelknolletjesbacteriën