Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Nederlands:
Bolacacia
Français:
Acacia boule
English:
-
Deutsch:
Kugel-Robinie
Familie:
Fabaceae
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     

voorkeur voor goed gedraineerde grond
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.

- geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
- groeit goed op lichte kalkrijke gronden
Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

verdraagt verharding , wel last van wortelopdruk
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

weinig gevoelig volgens , gevoelig volgens
Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

vooral jonge bomen zijn gevoelig voor omwaaien door de sterke kroonontwikkeling en de nog geringe verankering
Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

zeer gevoelig voor takbreuk op rijkere bodems
Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Lichtboomsoort