Acer cappadocicum

Nederlands:
Kolchische esdoorn
Français:
Érable de Cappadoce
English:
Cappadocian maple (Caucasian maple)
Deutsch:
Kolchischer Ahorn
Familie:
Aceraceae
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

Gedijt uitstekend op vochtige humusrijke bodem
(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.

Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

- verdraagt geen verharding
- verdraagt enkel op open bodems verharding
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

plant de boom niet op winderige plaatsen aan
Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

- plant de boom niet op winderige plaatsen aan
- enigzins gevoelig voor takbreuk
Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Lichtboomsoort