Acer rubrum

Nederlands:
Rode esdoorn
Français:
Érable rouge
English:
Red maple
Deutsch:
Rot-Ahorn
Familie:
Aceraceae
Natuurlijke standplaats
Groeit in de loofbossen van NO-Amerika tot in de rand van het boreale woud op allerlei standplaatsen, enkel dominant in moerassen en op andere natte standplaatsen.
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.

Op kalkhoudende grond stagneert de groei
Op kalkhoudende en droge grond is de herfstverkleuring veel minder intensief [LIT:2, 4]
Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

verdraagt halfverharding
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     

Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     

verdraagt zeewind slecht
Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Lichtboomsoort