Cedrus libani

Nederlands:
Libanonceder
Français:
Cèdre du Liban
English:
Cedar of Lebanon
Deutsch:
Libanon-Zeder
Familie:
Pinaceae
Datum van introductie in westerse parken
1645
Plaats van introductie
In Engeland geïntroduceerd voor 1650 (mogelijk 1645)