Clerodendrum trichotomum

Nederlands:
Kansenboom
Français:
Clérodendron
English:
Chance tree (Harlequin glory bower)
Familie:
Verbenaceae
Ziekten en plagen
kan op nattere standplaatsen last krijgen van Verticilium-verwelkingsziekte
Hinderlijke eigenschappen
kan wortelopslag vormen in grotere plantvakken
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.