Corylus avellana

Nederlands:
Hazelaar
Français:
Noisetier commun
English:
Common hazel
Deutsch:
Gemeine Hasel
Familie:
Corylaceae
Areaal
Centraal en West-Europa, Klein-Azië
Type
Loofboom
Groenblijvend of Blad-/naaldverliezend
Blad-/naaldverliezend
Boomgrootte
3e grootte of Vormboom

meestal grote meerstammige struik, maar kan ook op stam gesnoeid worden

  
Groeisnelheid
Snel Gemiddeld Traag
     
Levensduur
Korte levensduur Gemiddelde levensduur Lange levensduur
     
Korte levensduur = bomen met een climax bij 60-80 jaar
Gemiddelde levensduur = bomen met een climax bij 120-150 jaar
Lange levensduur = bomen met een climax bij meer dan 150 jaar
Kroonvorm
Vaasvormig
Kroonbreedte
< 3 meter 3-5 meter 5-10 meter 10-15 meter > 15 meter
         
Kroondichtheid
Dichte kroon,
donkere schaduw
Half open kroon Open kroon,
lichte schaduw
     
   
Onderscheidende determinatiekenmerken
Belangrijkste botanische kenmerken:

Blad
Verspreide bladstand, enkelvoudige bladeren, 7 tot 12 cm, rond tot omgekeerd eirond, aan de top kort toegespitst, aan de voet hartvormig. De onderzijde is bedekt met klierharen vooral langs de uitgesproken nerven. Bladsteel is 1 tot 2 cm lang met afstaande klierharen. De bladrand is dubbel gezaagd, tot vaak ondiep gelobd.

Bloeiwijze
Bloei in januari - maart, voor het uitlopen van de bladeren. Vroegste inheemse houtachtige in bloei. De mannelijke katjes zijn geel met 2 tot 4 op een bruinviltig behaard, gemeenschappelijk steeltje in de bladoksels. De vrouwelijke bloeiwijze zit ingesloten in de knop, tijdens de bloei steken de draadvormige, rode stempels als een kwastje naar buiten.

Vrucht
De hazelnoot, 1 tot 4 bij elkaar, ovaal en hardschalig. Elke noot is omgeven door een kruidachtig bekervormig omhulsel, bestaande uit twee schutbladen met diep ingesneden rand.

Twijgen en knoppen
De twijgen zijn bleekbruin met typische, lange, stijve klierharen. De knoppen zijn stomp, bruinrood met glimmende dakpansgewijs over elkaar liggende schubben.

Schors
Grijsbruin, glimmend, met kleine, gekrulde stroken afbladeren.