Crataegus monogyna

Nederlands:
Eenstijlige meidoorn
Français:
Épine blanche (Aubepine à un style)
English:
Common hawthorn
Deutsch:
Eingriffeliger Weissdorn
Familie:
Rosaceae
Ziekten en plagen
gevoelig voor bacterievuur (Erwinia amylovora)
Verdraagt snoei
ja, maar vormt zeer gemakkelijk waterlot, dus geleidelijk aan snoeien, bij voorkeur tijdens het groeiseizoen
Aandachtspunten bij het beheer
omwille van de gevoeligheid voor windworp als boom slechts op beschutte standplaatsen aanplanten
Gebruikelijke teeltwijze
Zaad
Beschikbaarheid op de markt
Beperkt beschikbaar (slechts in enkele maten, in beperkte aantallen of bij gespecialiseerde kwekers)
Wettelijke bepalingen
Volgens de Belgische wetgeving (KB van 23 juni 2008) moeten ziektehaarden van bacterievuur (Erwinia amylovora) opgeruimd worden door de zieke plantendelen weg te snoeien, tot minstens 50 cm onder de zichtbare aantasting. Indien nodig moeten aangetaste planten volledig verwijderd worden. Het snoeihout moet vernietigd worden (niet gecomposteerd of versnipperd).

Om de verspreiding van bacterievuur via de bloesems tegen te gaan, moeten meidoornhagen volgens hetzelfde KB verplicht jaarlijks geschoren worden tussen 1 november en 1 maart
Cultivars
de soort wordt als boom slechts zeer zelden gebruikt, cultivars zijn iets couranter te vinden
- Crataegus monogyna 'Stricta': zuilvormig groeiende boom, met een breedte tot 3 m; op oudere leeftijd gaan de takken iets doorhangen
Hout
hard, zwaar hout, verrot matig snel
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Bosbeheer
vooral gebruikt in bosranden
Gesubsidieerd via het Bosdecreet
Ja, deze boom is gesubsidieerd via het Bosdecreet.
Klik hier voor meer informatie.