Sorbus aucuparia

Nederlands:
Gewone lijsterbes
Fran├žais:
Sorbier commun (Sorbier des oiseleurs)
English:
Common rowan
Deutsch:
Vogelbeere
Familie:
Rosaceae
Ziekten en plagen
- Vruchtboomkanker (Nectria galigena) kan voor groeimisvormingen zorgen, bij zware aantastingen kunnen takken afsterven of worden zware takken gevoelig voor takbreuk.
- bacterievuur/perenvuur (Erwinia amylovora) is een zeer besmettelijke ziekte, die vooral in de omgeving van fruitboomgaarden voor veel problemen kan zorgen. De gevolgen zijn afstervende takken tot het volledig afsterven van de boom.
- Loodglansziekte (Chondrostereum purpureum) kan afstervende takken tot gevolg hebben. De schimmel tast de boom aan via (snoei)wonden, dus schade kan voorkomen worden door te snoeien in de zomer (actieve wondafgrendeling).
- Schurft (Venturia spec.): bladeren, twijgen en vruchten krijgen vlekken en kurkachtige misvormingen, waarna ze kunnen afsterven. Dit kan zorgen voor een verminderde sierwaarde van de boom.
Verdraagt snoei
ja
Hinderlijke eigenschappen
de vruchtval kan op sommige plaatsen ongewenst zijn
Gebruikelijke teeltwijze
Zaad
Beschikbaarheid op de markt
Algemeen beschikbaar (in verschillende maten en bij de meeste kwekers)
Wettelijke bepalingen
Sorbus is een mogelijke waardplant voor bacterievuur (Erwinia amylovora). Volgens de Belgische wetgeving (KB van 23 juni 2008) moeten ziektehaarden van bacterievuur opgeruimd worden door de zieke plantendelen weg te snoeien, tot minstens 50 cm onder de zichtbare aantasting. Indien nodig moeten aangetaste planten volledig verwijderd worden. Het snoeihout moet vernietigd worden (niet gecomposteerd of versnipperd).
Cultivars
Als straatboom worden meestal cultivars gebruikt:
- Sorbus aucuparia var. edulis (syn. 'Edulis', 'Moravica', var. moravica): open kroon, rijke vruchtdracht met rode, lekkere bessen; kankergevoelig
- Sorbus aucuparia 'Fastigiata': langzaamgroeiende cultivar tot 6 m hoog met een smalle, opgaande kroon die later uitzakt; zeer kankergevoelig
- Sorbus aucuparia 'Rossica Major': krachtig groeiend, 6-10 m hoog, brede kroon; gevoelig voor kanker
Soortwaarde
Klik hier om de soortwaarde voor de Uniforme Waardebepaling op te zoeken.

Meer info vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Bosbeheer
- bodemverplegende soort
- gebruik in onderetage en bosranden
Gesubsidieerd via het Bosdecreet
Ja, deze boom is gesubsidieerd via het Bosdecreet.
Klik hier voor meer informatie.