Sorbus aucuparia

Nederlands:
Gewone lijsterbes
Français:
Sorbier commun (Sorbier des oiseleurs)
English:
Common rowan
Deutsch:
Vogelbeere
Familie:
Rosaceae
Natuurlijke standplaats
bossen en houtwallen op armere gronden, groeit tot aan de boomgrens
Bodemtype
Klei   Leem   Zand
         
Zwaar       Licht

weinig eisend, groeit nog op arme bodems
(Wil je meer informatie over de verschillende bodemtypes, en hoe je ze kan herkennen of weet je niet op welk bodemtype je boom moet komen? Klik hier!)
Bodemvocht
Nat Vochtig Droog
     

verdraagt droge bodems
Zuurtegraad
23456789 
                pH–optimum
                Boomgroei mogelijk
                pH–problemen
Als je de pH meet met een pH-strip in water, zal de waarde ongeveer 1 eenheid hoger zijn.
Trek dan één eenheid af om te vergelijken met deze tabel.

- kan zich wel handhaven op kalkhoudende bodems, maar slechte groei op zeer kalkhoudende bodems
- zeer tolerant voor extreem zure bodems
Gevoeligheid voor verdichting
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

verdraagt geen verharding
Gevoeligheid voor zout in de wortelzone
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

enigszins gevoelig
Gevoeligheid voor spatzout tegen de stam
Minder
gevoelig
Gevoelig
   

geen literatuurgegevens beschikbaar voor deze parameter, dit is een benadering
Gevoeligheid voor windworp
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Gevoeligheid voor takbreuk
Geen verhoogd
risico
Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Gevoeligheid voor zeewind
Tolerant Matig
gevoelig
Gevoelig
     
Winterhardheidszone
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Gevoeligheid voor voorjaarsvorst
Neen, deze boom is niet gevoelig voor voorjaarsvorst.
Lichtbehoefte
Schaduwboomsoort