Veelgestelde vragen

 • Wie is de initiatiefnemer van Bomenwijzer?

  Bomenwijzer is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos en werd ontwikkeld door Inverde.

 • Mag ik informatie uit Bomenwijzer overnemen?

  Dat is geen probleem, we moedigen het zelfs aan. Wel graag bronvermelding “© bomenwijzer.be"

 • Wie heeft de boomfiches samengesteld?

  De meeste fiches zijn samengesteld door Tom Joye, lesgever boombeheer van Inverde. De Bomenwijzer is echter ontwikkeld onder begeleiding van heel wat specialisten: Arthur De Haeck (INBO), Filip Lievens (ANB), Alvarez Vanhove (AWV), Eric Van Reusel (Stad Mortsel), Ludo De Bosscher (ANB), Bart Opstaele (Grontmij), Michel Broeckmans (ANB), Jasper Goffin (ANB), Marlies Vanlerberghe (VBV), Tom Neels (ANB), Geert Van der Linden (VIOE), ...

 • Is de informatie op Bomenwijzer correct en recent?

  We proberen de informatie zo correct en up to date te houden als mogelijk. Het kan natuurlijk altijd dat er nieuwe inzichten, publicaties of onderzoeken opduiken. Geef ons zeker een seintje via het contactformulier als je zou opmerken dat we niet over de meest recente informatie beschikken. Of misschien stemmen jouw eigen ervaringen met een boomsoort of cultivar niet overeen met de informatie op Bomenwijzer. Daarom geven we je de mogelijkheid om op elke boomfiche via het tabblad ‘jouw inbreng’ je eigen ervaringen en foto’s achter te laten om die te delen met de andere gebruikers.

 • Waar komt de informatie op Bomenwijzer vandaan?

  De informatie op Bomenwijzer is als het ware een samenvatting van de informatie over bomen die beschikbaar is in boeken, artikels, gidsen, enz. Als er een specifieke bron geciteerd wordt, vind je de bron van de informatie door op te klikken.

 • Literatuurlijst

  Voor de volledige literatuurlijst, klik hier

 • Waarom moet ik een aantal parameters verplicht invullen?

  Vaak gebeurt de boomsoortkeuze op basis van gewoonte of puur esthetische kenmerken (“Ik wil een boom met rode bloemetjes en een mooie herfstkleur"). Die esthetische kenmerken zijn echter niet zo belangrijk voor het al of niet slagen van een aanplanting. Een duurzame boomkeuze (je kent misschien de slagzin: ‘de juiste boom op de juiste plaats’?) kan je alleen maken door rekening te houden met de standplaats en met het eindbeeld dat je voor ogen hebt. Dit gebeurt het best door een rangorde van de noodzakelijke criteria te maken en die af te toetsen aan de soortspecifieke eigenschappen. De rangorde van je criteria kan je in principe vrij bepalen, maar voor een duurzame boomkeuze moeten boomgrootte (boven- en ondergronds) en standplaatsgeschiktheid altijd de eerste prioriteit krijgen. Afhankelijk van de situatie worden de lagere prioriteiten anders ingevuld.

  Door de parameters ‘boomgrootte’, ‘bodemtype’ en ‘bodemvocht’ verplicht te maken, willen we je als het ware verplichten om na te denken over de standplaats waar de boom moet komen. Want voor elke standplaats bestaat er wel een geschikte boomsoort of cultivar, het sortiment is quasi onuitputbaar.

 • Waarom kan ik niet op alle parameters in de boomfiche zoeken?

  Sommige parameters zijn nu eenmaal moeilijk in het zoekformulier onder te brengen. Dit is ondermeer het geval voor de parameters die enkel uit een tekstvak bestaan (bv. cultuurhistoriek). Deze tekstvelden kun je wel doorzoeken door op tekst te zoeken.

  Een aantal andere parameters zijn bewust weggelaten in het zoekformulier, omdat we ze niet relevant vinden voor de boomsoortkeuze. Een voorbeeld daarvan is ‘bewortelingstype’. Sommige soorten zijn eerder diepwortelend, terwijl andere eerder vlakwortelend zijn, maar dit betekent niet dat je een diepwortelende soort zonder problemen in een klein plantvak in de verharding kan zetten of dat een vlakwortelende soort per definitie verharding opdrukt (een grote boom vraagt veel doorwortelbare ruimte, ongeacht zijn bewortelingstype). Om dergelijk ‘misbruik’ van de informatie in Bomenwijzer te vermijden staat deze parameter enkel ter informatie op de boomfiche en niet in het zoekformulier.

 • Ik vind een bepaalde boomsoort of cultivar niet.

  Boomsoorten en cultivars zijn vaak bekend onder een heleboel namen. De gemakkelijkste manier om een boomsoort of cultivar te vinden is via de namenlijsten met wetenschappelijk of Nederlandstalige namen. Als je ze daar niet vindt, gebruik je misschien wel een oud of foutief synoniem. Probeer dan eens de naam in te tikken in het zoekkader. En ondanks het feit dat Bomenwijzer regelmatig aangevuld wordt met nieuwe boomsoorten en cultivars, kan het dat de soort die jij zoekt nog niet in onze databank zit. Suggesties zijn altijd welkom via het contactformulier.

 • Wat is het verschil tussen bomen van 1ste grootte A en 1ste grootte B?

  Bomen worden normaal gezien ingedeeld in 3 klassen volgens de grootte die ze bereiken als volwassen boom: 3de grootte zijn bomen kleiner dan 6m, 2de grootte zijn bomen tussen 6 en 12m en 1ste grootte zijn bomen groter dan 12m. 1ste grootte slaat dus zowel op bomen die 15m hoog worden als op bomen die meer dan 30m hoog worden. Voor de boomsoortkeuze maakt dit een wezenlijk verschil uit en daarom hebben we in de Bomenwijzer de bomen van 1ste grootte nog eens opgesplitst in '1ste grootte A': bomen hoger dan 20m en '1ste grootte B': bomen tussen 12 en 20m

 • Wat is het witte balkje op sommige foto's?

  Om je een referentiepunt te geven voor de afmetingen van de boom, proberen we op zoveel mogelijk foto's van volwassen bomen een witte meetstok van 1m mee te fotograferen. Op sommige foto's is achteraf ook een witte balk geplaatst die 1m weergeeft.

 • Kan ik zelf meewerken aan Bomenwijzer?

  Je kan via het tabblad ‘feedback’ zelf je eigen ervaringen en foto’s toevoegen aan alle boomfiches. Heb je suggesties voor aanvullingen op de boomfiche zelf, dan kun je ons contacteren via het contactformulier.