Links

 • Agentschap Onroerend Erfgoed

  Het Agentschap Onroerend Erfgoed streeft naar een integrale aanpak voor alle vormen van onroerend erfgoed en bereidt het beleid voor en voert het uit in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. Zowel landschappen als individuele bomen kunnen onder de bescherming van het Agentschap vallen.

 • Agentschap voor Natuur en Bos

  Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. Het ANB is ook de grootste groenbezitter in Vlaanderen en beheert in totaal zo'n 74.000 hectare bos of natuurgebied (waarvan 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen).

 • Belgische Dendrologische Vereniging

  De Belgische Dendrologische Vereniging stelt zich tot doel om zowel toegewijde amateurs als professionelen, die begaan zijn met bomen en struiken, met elkaar in contact te brengen. Ze beoogt eveneens om de algemene kennis en de teelt van deze gewassen te verspreiden bij een breder publiek. Het is bovendien haar ambitie om actief bij te dragen tot het behoud van deze plantengroep, zowel in haar natuurlijke omgeving als in botanische collecties en parken. De vereniging beheert ook de databank BELTREES, waarin alle geïnventariseerde bomen van België staan en waarin je ondermeer de dikste kampioenbomen per soort terugvindt.

 • Bomen Beter Beheren

  Bomen Beter Beheren is de Vlaamse vakorganisatie van boomverzorgers.

 • BOS+

  BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. BOS+ is ontstaan uit de samensmelting van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en Groenhart.

 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.

  Het INBO heeft ook een Diagnosecentrum voor Bomen, waar je terecht kunt voor praktisch en wetenschappelijk onderbouwd advies i.v.m. bomen en boomproblemen.

 • Inverde

  Inverde is het expertisecentrum van het Agentschap voor Natuur en Bos en doet aan kennisdeling over bos-, groen- en natuurbeheer, zowel voor professionelen als het brede publiek. Inverde participeert en coördineert ook allerlei projecten, zowel nationaal als Europees, en heeft een ondersteunende rol voor het ANB. Inverde verzorgt zo bijvoorbeeld de houtverkoop uit openbare bossen, de concessies van ANB-gebouwen, ...